محرم و صفر

وفانیا – فیلم مراسم شب سوم محرم سال ۱۳۹۴

حاج محمد وفانیا - شب سوم محرم 1394

مراسم شب سوم محرم سال ۱۳۹۴ در جمع دوستداران و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) در هیئت محفل شاه علقمه با مداحی حاج محمد وفانیا برگزار شد . مراسم از ساعت ۲۱٫۳۰ با سخنرانی خطیب توانا سید مهدی محمدی شروع شد و سپس حاج مهدی وفانیا به مداحی پرداختند . +20

ادامه نوشته »

وفانیا – فیلم مراسم شب دوم محرم سال ۱۳۹۴

حاج محمد وفانیا - شب دوم محرم 1394

مراسم شب دوم محرم سال ۱۳۹۴ در جمع دوستداران و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) در هیئت محفل شاه علقمه با مداحی حاج محمد وفانیا برگزار شد . مراسم از ساعت ۲۱٫۳۰ با سخنرانی خطیب توانا سید مهدی محمدی شروع شد و سپس حاج مهدی وفانیا به مداحی پرداختند . 00

ادامه نوشته »

وفانیا – فیلم مراسم شب اول محرم سال ۱۳۹۴

حاج محمد وفانیا - شب اول محرم 1394

مراسم شب اول محرم سال ۱۳۹۴ در جمع دوستداران و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) در هیئت محفل شاه علقمه با مداحی حاج محمد وفانیا برگزار شد . مراسم از ساعت ۲۱٫۳۰ با سخنرانی خطیب توانا سید مهدی محمدی شروع شد و سپس حاج مهدی وفانیا به مداحی پرداختند .   ...

ادامه نوشته »